WOMEN ON BOARDS SYSTERNÄTVERK

I WOMEN ON BOARDS Systernätverk har vi samlat kvinnor i seniora ledarroller som vill ta plats i styrelserummen. Målet är att skapa ett forum för nya nätverk, kontakter, erfarenhetsutbyten och kunskap, erbjuda mentorskap från våra erfarna styrelsepersoner i Women on Boards, samt vara en positiv kraft för att öka jämställdheten i våra styrelser. Via våra nätverk kommer vi även att förmedla kandidater till styrelseposter.

Nätverket drivs i partnerskap med aktörer som tycker att denna fråga är viktig på riktigt, och som vill vara med och jobba för ökad jämställdhet i både styrelser och högsta ledningar.

En presentation av några av våra medlemmar finns längre ner på denna sida, sidan fylls på allteftersom medlemmarna presenteras på LinkedIn.

MEDLEMMAR I WOMEN ON BOARDS SYSTERNÄTVERK

Eva har lång erfarenhet från bilbranschen i olika ledarroller inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling.

Hon har även erfarenhet av internationella kontakter för generalagenter så som Peugeot, Opel, Ford Motor Company och Volkswagen Group.

Sedan fyra år tillbaka är Eva Head of Sales på Volkswagen Personbilar inom Volkswagen Group, världens största biltillverkare. Volkswagen Personbilar har varit det största elbilsmärket de tre senaste åren.

Eva verkar för transformation och hållbarhet, har erfarenhet av mentorskap och ledningsgruppsarbete, och utsågs till en av de topp 10 Sveriges mäktigaste kvinnorna i bilbranschen 2023.

Linda har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom ekonomi och finans. Från början med fokus på revision och redovisning, och på senare tid med större fokus på finansiering inklusive kapitalanskaffning, ekonomisk styrning och uppföljning samt rapportering.

Hon har erfarenhet från flera olika branscher såsom fastigheter, tillverkande industri, forskning och utveckling, både i Sverige och globalt.

Under de senaste åren har Linda haft ansvar för noteringarna av två bolag på Nasdaq vilket har gett stor erfarenhet av Due Dilligence, investerar- och finansieringsfrågor, samt intern och extern rapportering i noterad miljö.

Hon har även lång erfarenhet av ledningsgrupps- och styrelsearbete vilket har gett henne insikter kring det strategiska arbetet och vikten av fungerande processer i hela företaget.

Mim har lång erfarenhet från ledande roller i flera olika branscher, främst från exekutiva roller i mäss- och mötesvärlden, IT-branschen samt fordonsbranschen.

Hållbart företagande är drivkraften i styrelse- och ledningsarbetet. Andra delar som har format hennes ledarerfarenhet är strategi- och utvecklingsarbete för ökad tillväxt och lönsamhet.

Mim är idag VD för Svenstigs tre bolag, Svenstigs Bil AB, Svenstigs Lastbilar AB och Svenstigs Bilfinans AB, ett familjeföretag i tredje generationen inom fordonsbranschen. En bransch som präglas av stora förändringar med elektrifiering, digitalisering och nya affärsmodeller.

Hon blev nyligen invald i Scania Volkswagen Återförsäljares Consultstyrelse och 2022 blev hon utsedd till den tredje mäktigaste kvinnan i fordonsbranschen.

Anki har en bakgrund från seniora ledarroller i stora internationella bolag inom Tech/Telecom/IT samt Renewable/Vindkraftsindustrin. Ankis ledarskap präglas av ett starkt förändringsdriv och en god balans mellan strategiskt och taktiskt ledarskap. Som ledare är hon närvarande, engagerad och empatisk, samt agerar under devisen ”hjärtat är med i allt som jag gör”.

Idag är Anki partner och delägare på TRANSEARCH International Sweden där hon leder projekt inom executive search och management consulting. Anki har rekryterat till bolagsledningar i större börskoncerner likväl som mindre noterade bolag, PE-bolag, familjeägda bolag samt investment-/portföljbolag. Hon har även gjort både styrelserekryteringar och utvärderingar.

Anki har styrelseerfarenhet från förtroenderoller och ideella organisationer, både som ordförande och ledamot, i bland andra Företagarna och Marknadsföreningen i Malmö. Hennes styrkor som konsult är att förstå och vara väl insatt i både affär samt strategisk riktning, och med en god analytisk förmåga identifiera kandidatens drivkrafter och förmågor, samt det bidrag som kandidaten kan ge till bolaget.

Elin har 20 års erfarenhet från Säkerhetsbranschen och arbetar idag som Regionchef på Securitas Technology AB, där hon ansvarar för att utveckla och driva den regionala leveransen och produktionen av brand- och säkerhetssystem. I uppdraget ingår att bygga och utveckla organisationen för att möta tillväxt och kundernas ökade efterfrågan på säkerhet och trygghet. Hon har tidigare även haft roller som installationschef och projektledare.

Innan Securitas arbetade Elin drygt 10 år på Assa Abloy med försäljning och marknad, både mot återförsäljare och olika slutkunder, i rollerna som säljare, segmentsansvarig och försäljningschef.

Elin är utbildad civilekonom och även certifierad inom metakommunikation. Hon har ett stort samhällsengagemang och brinner för idrottsrörelsen, vilket har lett till ett antal olika styrelseuppdrag i ideella föreningar, både som ledamot och ordförande.

Ann är strateg och partner på Heja! - en Brand Experiencebyrå med uppdrag över hela Sverige. Heja! har vunnit många fina priser, bland annat ”Årets Byrå” och har således Sveriges mest nöjda kunder. Inom kort kommer hon att börja på Norrmejerier som Corporate Brand Manager. 

I 20 år har Ann jobbat med att skapa effektfulla varumärkesupplevelser och samarbeten mellan varumärken inom B2C, B2B och B2E. Hon har lång erfarenhet av strategisk marknadsföring och varumärkesarbete inom en rad olika branscher, och brinner för att skapa ”otomteblossiga” upplevelser – meningsfulla insatser som sprakar över tid. 

Ann är utbildad civilekonom och har hjälpt företag med långsiktiga koncept inom CSR, hållbarhet och sponsring - insatser som skapat både affärsnytta och samhällsnytta. Hon har vunnit flera nationella och internationella tävlingar och är en anlitad talare i branschen. 

Ann har erfarenhet från både tjänsteutveckling, chefskap och ledningsgruppsarbete samt flerårig erfarenhet av styrelsearbete, just nu ledamot i SES - Sponsrings & Eventsverige, branschorganisationen som samlar kraften bakom den dynamiska och växande intresse- och upplevelseindustrin i Sverige. Medlemmarna i SES planerar och genomför majoriteten av landets större evenemang, event, möten, mässor och sponsorskap.

Marie-Louise är medgrundare och delägare i utbildningsföretaget ÄTUP som arbetar med visionen att alla äldre ska ha en bra livskvalitet där undernäring och dess konsekvenser minimeras.

Företaget arbetar främst genom digitala kunskapslyft för personal inom vård- och omsorg samt till seniorer. Kunskapslyften används som verktyg för kvalitets- och verksamhetsutveckling och leder till diplomering och certifiering.

Marie-Louise har lång erfarenhet från ledande roller i livsmedels- och måltidsbranschen med fokus på försäljning, marknad och affärsutveckling, främst inom B2B. Hon är van att driva utvecklings- och förändringsarbete och har erfarenhet av både den privata och offentliga affären.

Marie-Louise har arbetat i styrelsen för Yalla Rinkeby – ett arbetsintegrerat socialt företag där utrikesfödda kvinnor får arbetsträning för en enklare väg mot anställning. Hon har även varit både ordförande och styrelseledamot i föreningslivet och bostadsrättsföreningar.

Maria har 25 års erfarenhet från finansiella tjänster och kapitalmarknader, varav 17 år på Nasdaq. Hon leder för närvarande Nasdaq’s Listing Services i Sverige, där hon ansvarar för att attrahera och stötta företag som vill notera sig på Nasdaq, samt stötta redan noterade bolag. Dessförinnan ledde hon teamet för affärsutveckling och försäljningssupport, med fokus på att utveckla de nordiska kapitalmarknaderna och Nasdaqs noteringserbjudanden.

Under sin tid på Nasdaq har hon arbetat för Nasdaqs Market Technology, European Derivatives och nu för Global Listings Services. De olika rollerna har inneburit att skapa strategier för nya marknader och produktinnovation, hjälpa börser globalt att utveckla sina verksamheter, genomföra lokala och internationella expansionsstrategier, driva förändringsinitiativ på kapitalmarknaden, samt möjliggöra för företag att göra tillväxtresor.

Maria har även varit entreprenör och varit med och grundat och lett den första peer-to-peer-lånetjänsten i Sverige, först som VD och senare som styrelseledamot. Hon var också med och grundade och agerade COO för Firm Factory Network, ett startup-nätverk som grundade och drev ett 15-tal företag.

Innan Maria började på Nasdaq arbetade hon nästan 10 år som managementkonsult för Accenture i Sverige, Frankrike samt Finland, och innehade även rollen som Manager inom Financial Services.

Med sin långa erfarenhet från finansbranschen har Maria en dokumenterad erfarenhet av ledarskap, innovation och tillväxtföretag, vilket gör henne till en värdefull tillgång i en ledningsgrupp, som VD eller styrelsemedlem.

Liselotte är tillförordnad VD och koncernchef samt CFO på börsbolaget PE Teknik & Arkitektur, ett av Sveriges ledande arkitekt och teknikkonsultbolag med ca 750 medarbetare. Liselotte är civilekonom med över 25 års erfarenhet inom ledarskap, finans, ekonomistyrning och affärsutveckling och har omfattande kunskap om att utveckla tjänsteföretag till lönsam tillväxt – både i Sverige och internationellt. 

Hon har tidigare arbetat som CFO/COO på KMPG Sverige, Lettland och Lithauen samt som CFO för Sweco Sverige. Hon har en god förmåga att kommunicera strategi och mål och kombinera det med prestation, finansiella processer och kund och produktionsperspektiv. Genom sina operativa roller har hon haft ansvar för en stor del av affärstöd och varit nyckelspelare i en rad stora transformationsprocesser, tex förvärv och integrationer, robotisering samt implementering av affärssystem.

Med sitt tydliga fokus på hållbarhet och ESG kan Liselotte bidra till att integrera hållbarhet i affärsstrategier samt stödja i frågor kopplat till regulatoriska krav såsom CSRD. Under 2023 var Liselotte delaktig i att ta emot Allbright priset 2023 som tilldelas det svenska börsbolag med bäst prestation inom områdena jämställdhet, mångfald och inkludering. Hon har utbildning i styrelsearbete via Executive Hub samt är även certifierad styrelseledamot på Styrelseakademien SME och börsbolag.

Sophie har lång erfarenhet från rollen som CFO i internationella miljöer, med ett tydligt fokus på IT, telekom, SaaS och kritisk infrastruktur.

Hon arbetar idag som CFO på Arelion, som hanterar 65% av världens internettrafik, har bolag i 34 länder och kunder i över 120 länder. Sophie har tidigare arbetat på både Microsoft och Philips.

Sophie är utbildad ekonom och jurist och har erfarenhet från många olika områden då hon haft ansvar för både kvalitet, miljö, inköp och logistik, utöver traditionella ekonomifunktioner såsom kund/levreskontra, bokföring, konsolidering, controlling och treasury.

Sophie kan med sin långa erfarenhet hjälpa bolag att hitta balans mellan lönsamhet och försäljning och risk management/compliance. Med sin tydliga bakgrund inom techstarka bolag i internationella miljöer är hon ett stort tillskott i framtida styrelser.

Jenny är en affärsdriven ledare med +20 års erfarenhet från teknikbranschen inom områdena energi och industri, samt teknikkonsultbranschen.

Hon har även erfarenhet av arbete i internationella miljöer, främst inom Europa, och specifikt från Tyskland, Finland, Polen och Norge.

Jenny har har haft flera olika VD-uppdrag och är idag VD för Rejlers Sverige med en omsättning på 2,5 MDKR, en personalstyrka på 1700 medarbetare och en årlig tillväxt på ca 15%, parallellt med en betydande marginalökning.

Rejlers är börsnoterade vilket har gett henne djup förståelse för drivkrafterna för noterade bolag.

Som ledare driver Jenny förändring i allt från affärer till kultur, med stort engagemang för verksamhet och människor, och med fokus på att skapa värden.

Hon har styrelseerfarenhet från Embriq AS (IT), interna bolagsstyrelser samt ett nuvarande uppdrag som styrelseledamot i branschföreningen Innovationsföretagen, en del av Svensk Näringsliv.

Helena är vd och koncernchef på PE Teknik & Arkitektur, ett av Sveriges främsta konsultföretag med fokus på byggnader och deras närmiljö. Tillsammans med sina kunder planerar och formar PE hållbara städer och samhällen, de har cirka 800 medarbetare på ett 20-tal orter runt om i Sverige.

Helena är en affärsdriven och engagerad ledare som har ett stort hjärta för hållbarhet och utveckling. Hon drivs av att skapa värden för medarbetare, kunder och samhälle – det som görs ska fungera nu och för kommande generationer. PE är vinnare av Allbrightpriset 2023 och har därmed korats till hela börsens mest jämställda bolag, en framgång som Helena är otroligt stolt över.

Helena är utbildad civilingenjör inom Samhällsbyggnad på Luleå tekniska universitet och har över 20 års erfarenhet inom branschen. Hon har varit vd och koncernchef på PE Teknik & Arkitektur sedan 2020. Dessförinnan arbetade hon på Sweco, bland annat som vd för projektledningsverksamheten och regionchef för järnvägsverksamheten samt vatten- och miljöverksamheten.

Anna har haft ett antal ledande positioner i allt från stora globala industriföretag till små startup/scale up bolag, och har under åren byggt upp en gedigen erfarenhet av att bygga och utveckla tillverkande företag i sin roll som VD och styrelseledamot.

Hennes styrka i styrelsearbetet är att förstå helheten och tillsammans med ledningen utarbeta och implementera strategier för tillväxt. Hon har erfarenhet av att leda bolag i både tillväxt och snabb inbromsning. Tidigare har Anna bland annat arbetat med industrialisering, optimering av footprint, marknadsdriven produktutveckling samt organisationsutveckling.

Inom startup/scale up bolag har hon även ansvarat för försäljning och marknadsföring, att ta fram en tydlig produkt/market fit strategi för att bygga nya marknader, samt att bygga organisationer med ett teal-inspirerat arbetssätt. Anna är styrelseordförande i Termisk Systemteknik AB, samt ledamot i Econova AB och HOPE (Home of Organic and Printed Electronics).

 

Meta är VD på Coop Butiker och Stormarknader sedan 2021 och har under många år haft ledande befattningar i flera detaljhandelsbolag i Sverige, med verksamhet i både Norden och Europa.

Hon har lång erfarenhet från försäljning och marknad samt etablering av butiker och varuhus på den nordiska marknaden. Meta har drivit försäljning i alla kanaler, digitala som fysiska, samt startat både obemannade och hybridbutiker.

Meta har även startat kundklubbar – lojalitetsprogram i flera kedjor, samt byggt varumärkesplattformar och koncept för ett flertal detaljhandelsföretag. Alltid med stort fokus på kund- och medarbetarnöjdhet samt effektivitet och lönsamhet.

Hon har varit verksam inom branscherna mat, inredning, sport och mode och trivs med att jobba med innovation, samt att utveckla medarbetare och bolag till nya nivåer.

Meta har även lång erfarenhet av strategiskt och taktiskt arbete på lednings och styrelsenivå i ett flertal privata samt medlems- och börsnoterade bolag.

Rabia är en erfaren och strategiskt inriktad ledare med bakgrund från bank- och finansbranschen. Med över 15 års erfarenhet från branschen och 20 år inom ledarskap och försäljning, har Rabia visat prov på sin förmåga att navigera genom komplexa utmaningar och att driva framgångsrika resultat. 

Under sin karriär har Rabia blivit erkänd för sin expertis inom IT, försäljning och affärsutveckling av olika finansiella produkter och tjänster. Hennes specialistkunskaper sträcker sig över en rad områden såsom kort, betalningar, lån, sparande, inkasso, fonder och försäkringar. 

Rabia har varit en ledande kraft bakom flera avgörande systemplattformsförändringar och framgångsrikt implementerat innovativa processer och IT-lösningar för att lansera nya produkter. Dessutom har hon spelat en central roll i etableringen av nya affärsområden inom flera framstående finansinstitut. 

Med en djup förståelse för teknologi och dess strategiska implikationer har Rabia framgångsrikt drivit digitala transformationsinitiativ och förbättrat teamets prestation och produktivitet. Trots sin icke-tekniska bakgrund besitter hon en omfattande teknisk förståelse som gör henne till en katalysator för samarbete mellan teknik och affärsstrategi.

Evrim är näringslivs- och arbetsmarknadschef i Solna stad som har som mål att vara Sveriges företagsvänligaste kommun, och är en av de kommuner som har lägst arbetslöshet i landet. Solna har höga ambitioner och Evrim har varit en ledande kraft bakom kommunens framgångsrika näringslivs- och arbetsmarknadsarbete. 

Evrim har lång erfarenhet från ledande roller i offentlig sektor med fokus på affärsutveckling, social hållbarhet, entreprenörskap, mångfald och inkludering, samt kompetensförsörjning. Hon har en bred bakgrund, har arbetat med integrationsfrågor i Tensta, EU-policyfrågor i Bryssel, samt i Stockholms stadshus där hon tog fram huvudstadens första näringslivspolicy. 

Evrim utmärker sig idag i kommunsverige med sin ledande position i Solna, som har toppat Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 16 år i rad. Evrim drivs av att skapa samhällsnytta och är mentor till unga kvinnor som är i början av karriären, styrelseledamot på Livstycket kvinnocenter som arbetar för integration i Järva, samt har drivit ett eget affärsnätverk för kvinnliga akademiker.

Efter 30 år inom offentlig sektor i Sverige och 6 år inom privat sektor i Iran, driver Azadeh sitt företag på heltid och erbjuder konsulttjänster inom samhällsbyggnadsfrågor så som kontrollansvarig enligt PBL (med K-behörighet) och bygglovsexpert.

Dessa år har gett henne bred erfarenhet inom bygg och samhällsplanering, bland annat den kommunala tillämpningen av plan- och bygglagen. Mellan 2006 och 2018 arbetade Azadeh som byggnadsinspektör, bygglovshandläggare och bygglovschef.

Sedan 2018 har hon ett uppdrag som bygglovsexpert och kontrollansvarig PBL hos Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Förvaltning för Utbyggd Tunnelbana.

Azadeh är högskoleingenjör och har även utbildning inom internrevision och styrelsearbete. Hon har haft idella uppdrag som Styrelseordförande för KARF - Kontrollansvarigas riksförening, varit Mentor för nyanlända ingenjörer, Styrelseledamot i KBF (Kvinnors ByggForum) och Ambassadör för kvinnors företagande på uppdrag av Tillväxtverket.