HOME OF UNLIMITED BUSINESS

Executive HUB är en community som tillhandahåller exklusiva nätverk för ledare och styrelseledamöter. Vi erbjuder forum för erfarenhetsutbyten och utveckling, samt rådgivning till ledningar och styrelser.

Som medlem får du tillgång till generösa nätverk som utbyter tankar, erfarenheter, utmaningar, idéer och visioner. Målet är att skapa tillväxt och utveckling, både personlig och professionell.

Idag driver vi aktiva nätverk på ett antal platser i SverigeVi driver även styrelsenätverket Executive HUB - Women On Boards, och dess Systernätverk.

I medlemskapet för Executive HUB ingår:

  • Minst sex träffar per år med aktuella teman
  • Styrelseutbildning tillsammans med vår partner Eversheds Sutherland Advokatbyrå
  • Matchningar mot styrelseuppdrag
  • One-on-Ones
  • Ledningsgruppsutbyten
  • Inbjudningar med förtur till våra öppna mötesplatser

FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN:

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM:

VARFÖR SKA JAG GÅ MED I EXECUTIVE HUB?

Du blir en del av vår community för öppet och genuint erfarenhetsutbyte, som utvecklar dig både professionellt och personligt. Vi tror på generösa rundabordssamtal med erfarna ledare och styrelsepersoner, samt mindre mötesplatser kring aktuella teman.

Aktuella ämnen för året är AI, Jämställda styrelser & ledningar, Varumärkesbyggande kommunikation, Osäkerheter i omvärlden, Hållbarhet, Cybersäkerhet, Talent Management, Styrelsekompetens & Styrelsesammansättning m fl. Vi kommer även att göra ett besök på Nasdaq samt en studieresa till Malmfälten med LKAB som värdar. Planer finns även för en mötesplats i Spanien under senare delen av året.

Kika gärna i vår kalender!

Varmt välkommen till vår Community!

MÖT NÅGRA AV VÅRA MEDLEMMAR:

Anders Ledin, VD, Placerum Kapitalförvaltning

”Jag valde att gå med i Executive HUB för att jag ville få tillgång till verktyg för att utveckla vår egen verksamhet och även mig själv. Ser en stor fördel med att vi är grupperade i olika nätverk utifrån storlek på bolagen och våra ledarroller. Här kan man söka erfarenhet inför olika frågeställningar i tre separata nätverk där ens egen gruppering hanterar de allra flesta, men tillgången till de andra nätverken möjliggör en utökad erfarenhets- och kunskapsbank.”

Annika Lindkvist, Marknadschef Försäkring, Länsförsäkringar Västerbotten

”Att nätverkande är oerhört givande tror jag de flesta känner väl till, det finns några saker som sticker ut med Executive HUB och som gjorde att jag valde att bli en del av nätverket.

Till att börja med nätverkets sammansättning, där alla funktioner i en ledningsgrupp finns representerade och mixen från olika branscher gör att den samlade kompetensen blir väldigt stor. Utöver kompetensen som finns samlad i vår nätverksgrupp kan jag även träffa andra nätverk inom Hubben.

Det finns ett fokus på lärande och utveckling som gagnar både mig som individ men också företaget där jag verkar, men framförallt är det den ”bjussiga” inställningen hos övriga medlemmar som gör den största skillnaden.”

EXECUTIVE HUB NEWS:

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

KLICKA HÄR & FYLL I DINA UPPGIFTER