VÅR KALENDER

. 2024 .


. 29-30 MAJ .

Besök och samtal i Malmfälten med LKAB, kring stadsflyttar och gröna näringar.

För medlemmar och partners i vår community.

. 4 JUNI .

Tema Hållbarhet hos vår partner Nordea, Stockholm

För medlemmar i WoB Systernätverk.

. 2 OKTOBER .

Kl. 09.00 - 14.00

FÖRSTA TRÄFFEN I WOMEN ON BOARDS 2024, hos Reijlers, Stockholm.
För medlemmar i WoB Systernätverk.

. 21 NOVEMBER .

Kl. 13.00 - 18.00

ANDRA TRÄFFEN I WOMEN ON BOARDS 2024, hos Eversheds Sutherland, Stockholm.
För medlemmar i WoB Systernätverk.

. 2025 .


. 6 FEBRUARI .

Kl. 10.00 - 17.00

STYRELSEUTBILDNING I WOMEN ON BOARDS 2024, hos Eversheds Sutherland, Stockholm.
För medlemmar i WoB Systernätverk.

. 23 APRIL .

Kl. 09.00 - 14.00

TREDJE TRÄFFEN I WOMEN ON BOARDS 2024, hos Nasdaq, Stockholm.
För medlemmar i WoB Systernätverk.

. 4 JUNI .

Kl. 13.00 - 18.00

FJÄRDE TRÄFFEN I WOMEN ON BOARDS 2024, hos Nordea, Stockholm.
För medlemmar i WoB Systernätverk.

EXECUTIVE HUB NEWS:

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

ETT URVAL FRÅN TIDIGARE AKTIVITETER

OMVÄRLDEN - HOT & MÖJLIGHETER

Intressanta samtal kring utmaningarna och möjligheterna med den gröna omställningen, samt de hot som oroligheterna i omvärlden skapar, och hur vi som företagsledare och styrelser behöver förhålla oss till dessa.

Med oss för att dela med sig av kunskap, tankar och erfarenheter denna gång hade vi Joachim Nordin, VD Skellefteå Kraft, Johan Hellström, Major Försvarsmakten, Gustav Helgesson, Makroanalytiker Nordea samt Fredric Genberg, VD och Leif Karlsson, Ordförande Almi Nord.

FRUKOSTMÖTE KRING EMPATISKT LEDARSKAP

Frukost tillsammans med ett gäng från våra nätverk i Gotthards Matsal på Stora Hotellet. Med oss denna gång hade vi Gerard Bley, VD Norrmejerier, som pratade kring sin ledarfilosofi - det empatiska ledarskapet.

För att hålla som ledare över tid, må bra och prestera, så behöver vi en kombination av det mekaniska ledarskapet, med kollektiva verktyg, och det nära individuella ledarskapet som bygger på att vi är äkta, medvetna, närvarande och i balans, menar Gerard som också skrivit böcker kring detta.

FRUKOSTMÖTE KRING HÅLLBART LEDARSKAP

Ett gäng från våra nätverk samlades för samtal kring hållbara ledare och medarbetare, tillsammans med Jorunn Larsen. Givande att få ta del av allas tankar kring hur vi bäst kan ta hand om både oss själva och våra medarbetare, samt hur vi jobbar och har jobbat med dessa frågor i våra olika ledaruppdrag.

Vi pratade bland annat om att avsätta tid för reflektion och kontinuerlig återhämtning, och eftersom många ledare ofta känner sig ensamma i sina uppdrag, även om att ta hjälp av andra kloka personer i sina nätverk samt professionella partners.

En av slutsatserna är att de flesta ledare nog är bättre på att ta hand om sina medarbetare, än sig själva. Vi fick även en bra sammanfattning av den senaste tidens turbulens kring bankerna hos dagens värd, Placerum Kapitalförvaltning AB.

WOMEN ON BOARDS PÅ NASDAQ

Vi samlade ledare som har deltagit under Women on Boards Road Tour, våra medlemmar och partners, samt ett antal övriga gäster, till en träff på Nasdaq. Under kvällen fick vi lyssna till Maria Groschopp Dellwik, Head of Listings & Strategy Sweden, som berättade om hur Nasdaq arbetar med jämställdhetsfrågan, både i den egna organisationen med målet att uppnå jämställdhet på alla nivåer, och för de listade bolagen i Norden genom ett utbildningsprogram med Allbright, samt samarbeten kring olika mötesplatser för att bidra till nya nätverk. De har även infört The Corporate Governance Code, som innebär att valberedningen ska motivera styrelsens sammansättning, samt redogöra för hur valberedningens arbete har bedrivits och den mångfaldspolicy som tillämpats.

Vi fick även lyssna på Azita Shariati som genom sin inkluderande ledarstil på ett genomgripande sätt har förbättrat arbetet kring jämställdhet och mångfald i de bolag hon arbetat i. Azita fokuserade på den transformativa effekten av att omfamna mångfald i strävan efter att bygga hållbara företag. Hon underströk även vikten av att odla en inkluderande miljö, och betonade att det inte bara är etiskt sunt utan också en strategisk nödvändighet, för företag som navigerar i komplexiteten i dagens affärslandskap. Azita delade även med sig av praktiska tillvägagångssätt och insikter om hur man kan använda mångfald för att driva innovation, förbättra beslutsprocesser och i slutänden bygga en mer motståndskraftig och hållbar affärsmodell.

FRUKOSTMÖTE KRING JÄMSTÄLLDHET

Frukost tillsammans med Jenny Edfast, VD Rejlers, som generöst delade med sig av sin och Rejlers framgångsrika resa kring temat ”Jämställdhet”.

Intressanta samtal med ett engagerat gäng medlemmar och gäster kring både tankar och erfarenheter, samt hur de praktiskt arbetar med frågan i sina organisationer.

För att skapa förändring behöver vi målsätta, mäta samt systematiskt och uthålligt arbeta med jämställdhetsfrågan i våra styrelser och ledningar. Vi behöver även få in målsättningar och krav i våra ägardirektiv och upphandlingar för att snabbare flytta oss framåt.

Rejlers är en av våra partners till Women on Boards Road Tour och vi är jätteglada över ditt besök hos oss här i Umeå, Jenny!