VÅRA NÄTVERK

 

Executive HUB är en community som tillhandahåller exklusiva nätverk för ledare och styrelseledamöter. Vi erbjuder forum för erfarenhetsutbyten och utveckling, samt rådgivning till ledningar och styrelser.

Idag driver vi ett antal aktiva nätverk runtom i landet samt styrelsenätverket Executive HUB - Women On Boards och dess Systernätverk.

Medlemmarna i våra nätverk är ledare med erfarenheter från mellanstora och större bolag. Vi tror på utbyte över funktionsgränserna och vårt mål är att alla funktioner i en ledningsgrupp ska finnas representerade. En del av medlemmarna har även ett ägarskap, och många finns i bolag som växer både organiskt och genom förvärv.


Mer om vårt styrelsenätverk Executive HUB - Women On Boards kan du läsa här, och dess systernätverk som du hittar mer information om här.

Temana på våra träffar utgår från aktuella ämnen samt önskemål från medlemmarna i vår community, och mötesplatserna genomsyras av att vi generöst delar tankar, erfarenheter, kunskap och goda idéer!


Varmt välkommen till vår Community!