EXECUTIVE HUB - WOMEN ON BOARDS

I vårt nätverk EXECUTIVE HUB - WOMEN ON BOARDS, har vi samlat kvinnor med erfarenhet från strategiska ledarroller och styrelsearbete. Målet är att tillsammans skapa forum för erfarenhetsutbyte och kunskap, vara rådgivare till ägare och valberedningar, samt en positiv kraft för att öka jämställdheten i våra styrelser.


Via våra nätverk förmedlar vi kandidater till ordförande- och styrelseposter, samt erbjuder mentorskap till kvinnorna i vårt Systernätverk. Nätverket drivs i partnerskap med aktörer som tycker att denna fråga är viktig på riktigt, och som vill vara med och jobba för ökad jämställdhet i både styrelser och högsta ledningar.


En presentation av våra medlemmar finns längre ner på denna sida.

WOMEN ON BOARDS ROAD TOUR

Vi skapar mötesplatser för samtal och nätverkande genom vår Road Tour som vi gör i samarbete med Volkswagen, Nasdaq, Nordea, Eversheds Sutherland, Rejlers och Motorcentralen. Speciellt inbjudna talare och gäster välkomnas till Volkswagens återförsäljare runt om i landet för utvecklande, konkreta samtal kring hur vi tillsammans kan arbeta för ökad jämställdhet i våra ledningar och styrelser.


Målet är att besöka ett 30-tal av de större städerna i Sverige, och starten gick hos Motorcentralen i Umeå den 30 november 2021. Efter varje etapp av touren så bjuder vi in gästerna som deltagit på de olika orterna, samt våra partners, till en större gemensam träff i Stockholm med Nasdaq som värdar.